Pleqërim me dinjitet?! Të moshuarve u mungojnë rreth 17000 lekë për të plotësuar nevojat

Krizat prekin më të dobëtit. Pensionistët hynë në këtë kategori. Në Shqipëri jetojnë rreth 665 mijë të tillë. Ata përbëjnë 23 për qind të popullsisë totale.