Podcastet, një formë e re komunikimi

Së bashku me Doralda Tanellarin zbulojmë një trend të ri në komunikim, të paktën në Shqipëri, që po gjen sukses së fundmi edhe në vendin tonë.