Polici shtypet nga turma që kërkon të futet brenda godinës së Kongresit