Politika për Ndojën dhe dritë-hijet e karrierës së prokurorit që pësoi atentat