PPP-të, a reflektoi Qeveria rekomandimet e FMN? – A2

PPP-të, a reflektoi Qeveria rekomandimet e FMN?

I ftuar: Enio Civici, gazetar për ekonominë