Premtimet për ujë, rrugë e aeroporte – A2 Business – 24/03/2021

Të ftuar:

Zef Preçi, ish Ministër i Ekonomisë
Bardh Sejdarasi, ekspert për ekonominë
Majlind Lazimi, ekspert për ekonominë
Agron Haxhimali, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së Bashkive
Dritan Goxhaj, ekspert për transportin ajror
Feliks Baçi, ekspert për transportin ajror
Kujtim Harshova, ekspert për transportin rrugor