Prioritet vetëm në letër, financim anemik për bujqësinë dhe turizmin – A2

Prioritet vetëm në letër, financim anemik për bujqësinë dhe turizmin

Sektorët prioritarë sipas qeverisë ku do të mbështetet rritja ekonomike e vendit gjatë viteve të ardhshme janë turizmi dhe bujqësia. Por ky prioritet deri më tani shihet vetëm në letër dhe jo në investime.

Të dhënat e Bankës së Shqipërisë flasin për një ecuri anemike të financimit për projektet në këto dy fusha, ku pesha e kredisë për bujqësinë ka zbritur në 4.8 miliardë lekë, ndërsa për turizmin ka një rritje të lehtë në 15.6 miliardë lekë.