Privimi material i fëmijëve, ende i papërcaktuar si nivel

Si rrallë vende në Rajon dhe Europë, Shqipëria ende nuk e ka të përcaktuar zyrtarisht nivelin e privimit material të fëmijëve, tregues i mirëqenies së tyre. Bashkë me minimumin jetik të popullatës së përgjithshme, privimi material i fëmijëve pritet të përllogaritet së afërmi.