Problematika e fermerëve, të paorientuar në mbjelljen e kulturave bujqësore

Publikuar më: 1/9/2021, ora 11:14

Problematika e fermerëve, të paorientuar në mbjelljen e kulturave bujqësore

Publikuar më: 1/9/2021, ora 11:14

Fermerët kanë nevojë jo vetëm për subvencione dhe përkrahje financiare, por edhe për orientim mbi kërkesat e tregut dhe natyrisht koordinim mes tyre sa i takon llojit dhe sasisë së kulturave bujqësore që mbjellin.

Problematika e fermerëve, të paorientuar në mbjelljen e kulturave bujqësore

Publikuar më: 1/9/2021, ora 11:14

Fermerët kanë nevojë jo vetëm për subvencione dhe përkrahje financiare, por edhe për orientim mbi kërkesat e tregut dhe natyrisht koordinim mes tyre sa i takon llojit dhe sasisë së kulturave bujqësore që mbjellin.