Problemet e biznesit të vogël – A2

Problemet e biznesit të vogël

Në studio: Albert Nasto, kryetar i Shoqatës së Biznesit të Vogël