Problemet e industrisë së bimëve mjekësore

I ftuar: Xhevit Hysenaj, kryetar i Shoqatës së Bimëve dhe Esencave të Shqipërisë.