Procedura e re për pajisjen me mjetet e identifikimit

Çfarë lehtësirash ofrohen për pajisjen me mjetet e identifikimit? Gazetari Julian Kasapi tregon se si mund të aplikojmë…