Profesionet e 2022: Teknologjia e informacionit dhe mjekësia me potencialin më të madh

Publikuar më: 4/1/2022, ora 13:44

Profesionet e 2022: Teknologjia e informacionit dhe mjekësia me potencialin më të madh

Publikuar më: 4/1/2022, ora 13:44

Pandemia Covid-19 ka diktuar ndryshime në tregun e punës, të cilat pritet të reflektohen gjatë këtij viti. Profesione të lidhura me teknologjinë e informacionit, industrinë dhe mjekësinë pritet të marrin një hov të lartë zhvillimi.

Profesionet e 2022: Teknologjia e informacionit dhe mjekësia me potencialin më të madh

Publikuar më: 4/1/2022, ora 13:44

Pandemia Covid-19 ka diktuar ndryshime në tregun e punës, të cilat pritet të reflektohen gjatë këtij viti. Profesione të lidhura me teknologjinë e informacionit, industrinë dhe mjekësinë pritet të marrin një hov të lartë zhvillimi.