Projekt restaurimi, rritet hapësira e vizitueshme në kalanë e Gjirokastrës

Publikuar më: 19/6/2022, ora 12:58

Projekt restaurimi, rritet hapësira e vizitueshme në kalanë e Gjirokastrës

Publikuar më: 19/6/2022, ora 12:58

Kalaja e Gjirokastrës do të ofrojë më tepër hapësirë për vizitorët vendas dhe të huaj. Një projekt restaurimi i cili është duke u implementuar tashmë në kështjellën e gurtë synon rritjen e sipërfaqes së vizitueshme në kala si dhe konservimin dhe evidentimin e hapësirave të saj.

Projekt restaurimi, rritet hapësira e vizitueshme në kalanë e Gjirokastrës

Publikuar më: 19/6/2022, ora 12:58

Kalaja e Gjirokastrës do të ofrojë më tepër hapësirë për vizitorët vendas dhe të huaj. Një projekt restaurimi i cili është duke u implementuar tashmë në kështjellën e gurtë synon rritjen e sipërfaqes së vizitueshme në kala si dhe konservimin dhe evidentimin e hapësirave të saj.