Projektet nga samiti, Shqipëria pa prioritete, çalon tek zbatimi

Shumë pak projekte të propozuara nga Shqipëria dhe të miratuara me grante nga Bashkimi Europian kanë arritur të avancojnë përpara. Të dhënat e WBIF tregojnë se nga 37 projekte, 17 janë akoma në fazë përgatitore dhe vetëm 9 janë përfunduar.