Projekti “Lëviz Albania”, angazhimi qytetar, llogaridhënia, aksioni – A2

Projekti “Lëviz Albania”, angazhimi qytetar, llogaridhënia, aksioni

Drejtori ekzekutiv i “Lëviz Albania”, Erton Kashta dhe menaxheri i marrëdhënieve me publikun në këtë projekt Rezar Balla të pranishëm në studion e Dita Jonë, ku shpjeguan me detaje lidhur me thirrjen e 6-të që u mundëson organizatave apo individëve, por edhe grupeve informale që të aplikojnë për fonde në lidhje me projekte që kanë të bëjnë me çështje që lidhen me forcimin e demokracisë vendore.