Projekti me të rinjtë, larg celularëve, më pranë njëri-tjetrit dhe natyrës

Publikuar më: 18/7/2022, ora 16:07

Projekti me të rinjtë, larg celularëve, më pranë njëri-tjetrit dhe natyrës

Publikuar më: 18/7/2022, ora 16:07

Në një kohë kur të rinjtë janë fokusuar në rrjetet sociale dhe komunikim virtual, një projekt ambicioz synon të fuqizojë jetën sociale mes të rinjve, duke njohur, ruajtur dhe promovuar natyrën dhe monumentet natyrore të vendit.

Projekti me të rinjtë, larg celularëve, më pranë njëri-tjetrit dhe natyrës

Publikuar më: 18/7/2022, ora 16:07

Në një kohë kur të rinjtë janë fokusuar në rrjetet sociale dhe komunikim virtual, një projekt ambicioz synon të fuqizojë jetën sociale mes të rinjve, duke njohur, ruajtur dhe promovuar natyrën dhe monumentet natyrore të vendit.