Projektligji i qeverisë, çfarë ndryshon te kushtet e ekstradimit

Qeveria ka miratuar një projektligj lidhur me ekstradimet duke i shtuar disa pika ligjit ekzistues.

Ndryshimi thelbësor është pikërisht në nenin 32 për kushtet e ekstradimit. Sipas ligjit të miratuar në vitin 2009, i cili hapi jo pak probleme në çështjen e esktradimit të një penduari të drejtësisë, nuk parashikohej nëse personi ka kryer një vepër penale në Shqipëri për të cilën mund të pezullohej ekstradimi.