Projektligji, Qeveria merr nën administrim pasuritë e sekuestruara – A2

Projektligji, Qeveria merr nën administrim pasuritë e sekuestruara

Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkon të forcojë rolin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Përmes një projektligji të ri, kësaj agjencie i lind e drejta të menaxhojë edhe ato prona për të cilat gjykatat nuk janë shprehur ende me vendim të formës së prerë.