Pronat e krimit, si do të përfitojë Ministria e Brendshme?

Nëpërmjet një udhëzimi, Ministria e Brendshme ka përcaktuar dhe se si do të gjenerohen të ardhurat nga pronat e sekuestruara apo të konfiskuara, të cilat tashmë janë në varësi të saj.