Protesta e PAK, kundërshtojnë ndryshimin e ligjit për pagesat

Kanë lindur me një kromozom më tepër, çrregullim që u ka sjellë vonesa në zhvillimin mendor dhe fizik. Njihet ndryshe si sindroma “down” dhe në Shqipëri janë mbi 680 persona me këtë sindromë, gjysma prej tyre, fëmijë.