Protesta për landfillin, banorët e Priskovës në Përmet kundër venddepozitimit të mbetjeve

Publikuar më: 29/12/2021, ora 14:14

Protesta për landfillin, banorët e Priskovës në Përmet kundër venddepozitimit të mbetjeve

Publikuar më: 29/12/2021, ora 14:14

Banorët e fshatit Piskovë vijojnë të kundërshtojnë punimet e landfillit që është planifikuar të ndërtohet në territorin e kësaj zone, pjesë e bashkisë Përmet.

Protesta për landfillin, banorët e Priskovës në Përmet kundër venddepozitimit të mbetjeve

Publikuar më: 29/12/2021, ora 14:14

Banorët e fshatit Piskovë vijojnë të kundërshtojnë punimet e landfillit që është planifikuar të ndërtohet në territorin e kësaj zone, pjesë e bashkisë Përmet.