“Prova” e Adrian Pacit, rrëfimi i artistit dhe njeriut në tranzicion të vazhdueshëm

Ai është përpjekur të reflektojë që me shkrimet e para. Nga fletorja e bukurshkrimit të Adrian Pacit, nuk gjejmë artistin që është sot. Ai reflekton. Ai nuk është më fëmija që e ka xhaxhi Enverin xhan.