Provimet e studentëve në pritje të Komitetit Teknik, universitetet jo në një mendje

Studentët janë konfuzë për mënyrën se si do të zhvillohet dhënia e provimeve për sezonin dimëror. Moshapja e auditorëve, duket se ka gjetur të papërgatitur edhe rektorët e universiteteve, të cilët ende nuk kanë vendosur për mënyrën se si do të testohen studentët.