Psikologët Vlorë, vëmendje të veçantë për fëmijët e traumatizuar

Publikuar më: 30/11/2019, ora 16:45

Psikologët Vlorë, vëmendje të veçantë për fëmijët e traumatizuar

Publikuar më: 30/11/2019, ora 16:45

Mbi një mijë persona nga zonat e prekura nga tërmeti janë strehuar në hotelet e qytetit të Vlorës. Përveç akomodimit dhe trajtimit social të tyre, një vëmendje e veçantë po u kushtohet fëmijëve. Thuajse të gjithë psikologët e shkollave, kopshteve dhe spitalit rajonal të Vlorës janë shpërndarë nëpër hotelet dhe kanë nisur trajtimin e fëmijëve të traumatizuar nga përjetimi i lëkundjeve dhe pasojave që la pas tërmeti i 26 nëntorit.

Psikologët Vlorë, vëmendje të veçantë për fëmijët e traumatizuar

Publikuar më: 30/11/2019, ora 16:45

Mbi një mijë persona nga zonat e prekura nga tërmeti janë strehuar në hotelet e qytetit të Vlorës. Përveç akomodimit dhe trajtimit social të tyre, një vëmendje e veçantë po u kushtohet fëmijëve. Thuajse të gjithë psikologët e shkollave, kopshteve dhe spitalit rajonal të Vlorës janë shpërndarë nëpër hotelet dhe kanë nisur trajtimin e fëmijëve të traumatizuar nga përjetimi i lëkundjeve dhe pasojave që la pas tërmeti i 26 nëntorit.