“Puka Agro-Fest”, panairi me produktet organike të zonës

Publikuar më: 25/9/2022, ora 19:23

“Puka Agro-Fest”, panairi me produktet organike të zonës

Publikuar më: 25/9/2022, ora 19:23

“Puka Agro-Fest”, panairi i produkteve bujqësore dhe blegtorale, ofronte mbi 200 produkte organike, të sjella nga rreth 100 fermerë, blegtorë dhe prodhues të tjerë.