Puna e ILD-së, vetëm një zyrë dhe një inspektor për të mbikëqyrur drejtësinë

Që prej 1 shkurtit, kjo është zyra e Artur Metanit, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Kjo është dhe zyra e vetme e institucionit kupolë të drejtësisë shqiptare, që në organikë duhet të ketë rreth 100 punonjës.