Puna në kohën e Covid-19

Korridore me një drejtim, hapësira boshe rreth tavolinave dhe xhama plastike transparente për të mbrojtur punëtorët nga kollitjet dhe tështitjet e kolegëve të tyre. Ka të ngjarë që zyrat të duken shumë ndryshe pas heqjes së urdhrit për të qëndruar në shtëpi për shkak të pandemisë dhe rikthimit të punonjësve në punë.