Punësimi te të rinjtë, puna në shtet e vështirë, preferojnë sektorin privat

Të mbarosh arsimin e lartë në Shqipëri nuk do të thotë të gjesh patjetër një vend të sigurt pune.