Qeveria e gjyqësorit, gjyqtarët zgjedhin 3 përfaqësues të rinj në KLGJ

Gjyqtarët e të gjitha gjykatave në vend votuan për tre anëtarë të rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilët do të zëvendësojnë 3 anëtarë aktuale, mandati i të cilëve përfundon në dhjetor. Anëtarët e rinj do të jenë Klodian Kurushi nga Gjykata e Lartë, Ridvan Hado nga Apeli dhe Irena Plaku nga Gjykatat e Shkallës së Parë.