Qeveria kërkon ngritjen e korporatës së investimeve – A2

Qeveria kërkon ngritjen e korporatës së investimeve

Qeveria shqiptare kërkon të ngrejë Korporatën e Investimeve Shqiptare, një shoqëria aksionare me në krye shtetin, që harton dhe zbaton projekte investimi në pronat shtetërore. Ministria e Financave ka dërguar draftin për konsultim publik dhe ekspertët, ndonëse vlerësojnë këtë nismë, ngrenë shqetësime mbi kompetencat që i jepen Korporatës.