Qeveria ndryshon ligjin për PPP-të – A2

Qeveria ndryshon ligjin për PPP-të