Qeveria, plan kombëtar 7-vjeçar për mbështetjen e personave LGBTI+

Përditësuar më: 18/11/2021, ora 13:45

Qeveria, plan kombëtar 7-vjeçar për mbështetjen e personave LGBTI+

Përditësuar më: 18/11/2021, ora 13:45

Këshilli i Ministrave ka miratuar në mbledhjen e fundit një plan kombëtar 7-vjeçar në mbështetje të personave LGBTI+.