Raportet Ndërkombëtare, Rama: Vlerësohet përparimi me demokracinë dhe ekonomia

Kalimi nga kategoria regjim hibrid në atë të demokracisë me të meta, është arritje e madhe për kryeministrin Rama, që citon indeksi vjetor për 2020, të njësisë së inteligjencës së prestigjiozes “The Economist”.

“Jemi futur në të njëjtën klasë me shtetet anëtare të Bashkimit Europian dhe SHBA”, tha Rama.

Dhe për këtë evoluim të demokracisë, ai di kujt t’ia dijë për nder.