Raporti: Bashkitë, jo autonome. Pak shërbime për qytetarët

Kur kanë kaluar mbi 4 vjet nga Reforma Administrative territoriale, bashkitë e vendit janë shumë larg autonomisë së synuar.