Raporti i Berzh: Në katër vjet u përkeqësua qeverisja e vendit

Shqipëria është sot më e keqqeverisur se sa katër vjet më parë, zbulon një raporti i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, që vë fokusin tek roli i shteteve në përballimin e krizës. Ndërsa merr ne konsideratë të gjithë rolin e qeverive në ekonomitë përkatëse.