Raporti i BSH: Bien të ardhurat dhe shpenzimet e familjeve

Familjet shqiptare u varfëruan gjatë vitit të kaluar, konsumi ra thellë, ndërsa papunësia u shënua në rritje. Të dhënat kontradiktore me ato që deklaron Instituti i Statistikave vijnë nga një tjetër institucion zyrtar, Banka e Shqipërisë.