Raporti i BSH, tkurret kredia për investime nga biznesi

Kreditimi i ekonomisë shfaqi shenja rikuperimi gjatë tremujorit të tretë të vitit, si në segmentin e bizneseve, ashtu edhe në atë të individëve. Totali i kredisë në banka arriti në fund të muajit shtator në 565 miliardë lekë, rreth 30 miliardë lekë apo 5.6% më shumë se shtatori i kaluar