Raporti i “Freedom House”, Shqipëria ka përkeqësim, bie indeksi i demokracisë

Shqipëria shënon përkeqësim sa i përket qeverisjes demokratike dhe sundimit të ligjit në raportin vjetor të “Freedom House”, “Vendet në Tranzicion”. Vendi ynë vazhdon të jetë një demokraci në tranzicion ose hibride, ndërsa indeksi i demokracisë bie nga 3.89 në 3.82. Shtetet vlerësohen në një shkallë nga 1 në 7, ku 7 është niveli më i lartë i progresit demokratik.