Raporti i IDM: Qytetarët të polarizuar por ndryshojnë mendje pas debatimit

Publikuar më: 6/5/2022, ora 18:34

Raporti i IDM: Qytetarët të polarizuar por ndryshojnë mendje pas debatimit

Publikuar më: 6/5/2022, ora 18:34

Opinionet e qytetarëve ndryshojnë pavarësisht polarizimit të tyre, nëse ato informohen saktë dhe debatojnë mbi to. Këto ishin gjetjet e raportit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim mbi eksperimentin social ku 120 qytetarë morën pjesë në anketimin deliberativ.

Raporti i IDM: Qytetarët të polarizuar por ndryshojnë mendje pas debatimit

Publikuar më: 6/5/2022, ora 18:34

Opinionet e qytetarëve ndryshojnë pavarësisht polarizimit të tyre, nëse ato informohen saktë dhe debatojnë mbi to. Këto ishin gjetjet e raportit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim mbi eksperimentin social ku 120 qytetarë morën pjesë në anketimin deliberativ.