Raporti i KLSH: Mbetjet e plastikës nuk mirëmenaxhohen, sjellin ndotje në mjedis

Publikuar më: 22/11/2021, ora 17:08

Raporti i KLSH: Mbetjet e plastikës nuk mirëmenaxhohen, sjellin ndotje në mjedis

Publikuar më: 22/11/2021, ora 17:08

Sipas gjetjeve të fundit të Kontrollit të Lartë të Shtetit mbetjet plastike janë një problematikë e përhapur në një pjesë të konsiderueshme të territorit të vendit.

Raporti i KLSH: Mbetjet e plastikës nuk mirëmenaxhohen, sjellin ndotje në mjedis

Publikuar më: 22/11/2021, ora 17:08

Sipas gjetjeve të fundit të Kontrollit të Lartë të Shtetit mbetjet plastike janë një problematikë e përhapur në një pjesë të konsiderueshme të territorit të vendit.