Raporti i Sekretariatit të Energjisë, pensionistët në Shqipëri e kanë më të vështirë të sigurojnë ngrohjen

Publikuar më: 27/1/2022, ora 13:24

Raporti i Sekretariatit të Energjisë, pensionistët në Shqipëri e kanë më të vështirë të sigurojnë ngrohjen

Publikuar më: 27/1/2022, ora 13:24

Pensionistët në Shqipëri e kanë më të vështirë të sigurojnë ngrohjen. Është ky përfundimi i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë në një studim mbi varfërinë energjetike ku rezulton se 55 për qind e çifteve të personave mbi 65 vjeç nuk janë në gjendje ta mbajnë shtëpinë e tyre të ngrohtë.

Raporti i Sekretariatit të Energjisë, pensionistët në Shqipëri e kanë më të vështirë të sigurojnë ngrohjen

Publikuar më: 27/1/2022, ora 13:24

Pensionistët në Shqipëri e kanë më të vështirë të sigurojnë ngrohjen. Është ky përfundimi i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë në një studim mbi varfërinë energjetike ku rezulton se 55 për qind e çifteve të personave mbi 65 vjeç nuk janë në gjendje ta mbajnë shtëpinë e tyre të ngrohtë.