Reforma territoriale, KLSH dhe Ministria e Brendshme, dy realitete për financat e bashkive

Publikuar më: 20/9/2022, ora 20:09

Reforma territoriale, KLSH dhe Ministria e Brendshme, dy realitete për financat e bashkive

Publikuar më: 20/9/2022, ora 20:09

Kontrolli i Lartë I Shtetit dhe Qeveria ishin para Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale, ku paraqitën dy realitete shumë të ndryshme sa I përket financave të pushtetit vendor.

Reforma territoriale, KLSH dhe Ministria e Brendshme, dy realitete për financat e bashkive

Publikuar më: 20/9/2022, ora 20:09

Kontrolli i Lartë I Shtetit dhe Qeveria ishin para Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale, ku paraqitën dy realitete shumë të ndryshme sa I përket financave të pushtetit vendor.