Reforma zgjedhore, dështuan në 6 muaj, deputetët kërkojnë zgjatje afati deri në mars

Publikuar më: 6/9/2022, ora 13:25

Reforma zgjedhore, dështuan në 6 muaj, deputetët kërkojnë zgjatje afati deri në mars

Publikuar më: 6/9/2022, ora 13:25

Komisioni i Posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore vendosi t’i propozojë seancës plenare zgjatjen e afatit me 6 muaj. Vendimi kaloi me konsensus duke vendosur që veprimtaria të shtyhet deri në 10 mars 2023, kohë në të cilën partitë politike do të kenë zbritur në terren për zgjedhjet e përgjithshme vendore.

Reforma zgjedhore, dështuan në 6 muaj, deputetët kërkojnë zgjatje afati deri në mars

Publikuar më: 6/9/2022, ora 13:25

Komisioni i Posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore vendosi t’i propozojë seancës plenare zgjatjen e afatit me 6 muaj. Vendimi kaloi me konsensus duke vendosur që veprimtaria të shtyhet deri në 10 mars 2023, kohë në të cilën partitë politike do të kenë zbritur në terren për zgjedhjet e përgjithshme vendore.