Reforma Zgjedhore, drafti shkrin KQZ, krijon “Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve”

Ekspertët e Komsionit të Reformës Zgjedhore kanë gati amendamentet e reja. KQZ do të ketë vetëm 1 anëtar, nga 7 që ka aktualisht. “Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve (Komisioneri) është organ monokratik që ushtron kompetencat ekzekutive, drejton administratën e KQZ-së dhe përfaqëson KQZ-në në marrëdhëniet me të tretët”, thuhet në draft.