Reforma Zgjedhore, shoqëria civile: Ndryshoni sistemin

Shoqëria civile nuk ishte aq e bindur nga ndërhyrjet që komisioni i Reformës Zgjedhore propozon të bëjë në Kodin Zgjedhor.