“Reformohet” siguria ushqimore, integrimi në BE kushtëzon ndryshimet

Publikuar më: 3/9/2022, ora 14:08

“Reformohet” siguria ushqimore, integrimi në BE kushtëzon ndryshimet

Publikuar më: 3/9/2022, ora 14:08

Ministria e Bujqësisë, ka hedhur për konsultim draftin “Politika Kombëtare Shqiptare për sigurinë Agro-ushqimore” ku synohet t’i jepet më shumë përparësi zgjidhjes së kësaj problematike qe lidhet pikërisht me sigurinë e ushqimeve.

“Reformohet” siguria ushqimore, integrimi në BE kushtëzon ndryshimet

Publikuar më: 3/9/2022, ora 14:08

Ministria e Bujqësisë, ka hedhur për konsultim draftin “Politika Kombëtare Shqiptare për sigurinë Agro-ushqimore” ku synohet t’i jepet më shumë përparësi zgjidhjes së kësaj problematike qe lidhet pikërisht me sigurinë e ushqimeve.