Rekomandimet për Bujqësinë: Mbështesni fermerët më në nevojë dhe siguroni ushqim për kafshët

Publikuar më: 17/11/2021, ora 16:18

Rekomandimet për Bujqësinë: Mbështesni fermerët më në nevojë dhe siguroni ushqim për kafshët

Publikuar më: 17/11/2021, ora 16:18

Mbështetje për fermerët e vegjël dhe transparencë në shpërndarjen e fondeve, këto janë disa rekomandime për vendet e Ballkanit Perëndimor, mes të cilave dhe Shqipëria. Fuqizimi ekonomik i tregjeve të prodhimeve nga sektori i bujqësisë dhe blegtorisë do të ishte një hap pozitiv edhe drejt rrugës për në BE.

Rekomandimet për Bujqësinë: Mbështesni fermerët më në nevojë dhe siguroni ushqim për kafshët

Publikuar më: 17/11/2021, ora 16:18

Mbështetje për fermerët e vegjël dhe transparencë në shpërndarjen e fondeve, këto janë disa rekomandime për vendet e Ballkanit Perëndimor, mes të cilave dhe Shqipëria. Fuqizimi ekonomik i tregjeve të prodhimeve nga sektori i bujqësisë dhe blegtorisë do të ishte një hap pozitiv edhe drejt rrugës për në BE.