Rekordmeni europian i kërcimit së gjati: Smajlaj, një prej atletëve më të spikatur në botë

Robert Emmiyan, president i Federatës Armene dhe rekordmen në fuqi i Europës, me distancën 8,86 metër, i vendosur në vitin 1987, vlerëson atletin shqiptar dhe trajnerin e tij, Gjergj Ruli, për të cilët mendon se do të shkojnë larg.