Rëndësia e instrumenteve muzikore në zhvillimin e fëmijës

Publikuar më: 28/6/2022, ora 10:17

Rëndësia e instrumenteve muzikore në zhvillimin e fëmijës

Publikuar më: 28/6/2022, ora 10:17

Aelt Poçi dhe Florian Sadushi sollën në Dita Jonë një atmosferë ndryshe me kitarat e tyre.